Andøy Næringsforening

Vi har hatt et tett samarbeid med Andøy Næringsforening siden vi startet opp i Sjøgata. Vi har laget logo til Andøy Næringsforening, og profil til underproduktet: Andøykortet. Vi har laget plakater, roll-up og bankkort.